Ennaya (FR) Dam report

Progeny Extended Pedigree Report

8 starts, 1 win over 9.4f, £45,888
2 starts, 1 win over 7f, £8,329