Zagora (FR) Dam report

Progeny Extended Pedigree Report

4 starts, 1 win over 9.9f, £26,677
4 starts
3 starts, 1 win over 8f, £12,435
2 starts